Ιδεολογικοπολιτικός προσανατολισμός

Πλαίσιο και βασικοί άξονες συνεργασιών

Η πολιτική και συνδικαλιστική περίοδος που διανύουμε είναι σίγουρα πολύ διαφορετική σε σχέση με την περίοδο πριν το 2010, όπου δεν είχαν φανεί ακόμη τα έντονα σημάδια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που θα ξεσπούσε μεταγενέστερα. Η κρίση αυτή οδήγησε τη χώρα μας σε καθεστώς επιτροπείας και ασφυκτικού ελέγχου από τους δανειστές και τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια κέντρα αποφάσεων (Ε.Ε. –Δ.Ν.Τ). Οι διαδοχικές κυβερνήσεις από το 2009 και μετά ψήφισαν μνημόνια και εφάρμοσαν σκληρές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση μισθών, συντάξεων, τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Παράλληλα, υλοποίησαν πολιτικές ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου και πολιτικές συρρίκνωσης σε βασικούς νευραλγικούς τομείς του λεγόμενου κοινωνικού κράτους.

Απέναντι σε αυτές τις πολιτικές το συνδικαλιστικό κίνημα σε όλο του το φάσμα κρίθηκε αδύναμο στις περισσότερες περιπτώσεις να συγκροτήσει ευρεία κοινωνικά μέτωπα με σκοπό την αναχαίτιση των αντιδραστικών πολιτικών επιλογών των εκάστοτε μνημονιακών κυβερνήσεων.

Το συνδικαλιστικό κίνημα αποδείχτηκε πως είχε εγκλωβιστεί στο παλιό και παρωχημένο πλαίσιο λειτουργίας του, όπου επικρατεί η λογική των συνδιαλλαγών, η υπεράσπιση των κομματικών σκοπιμοτήτων και η στείρα αντιπαράθεση για τη διατήρηση-συντήρηση των συνδικαλιστικών «μαγαζιών». Προφανώς όλα αυτά ήταν και παραμένουν σε μεγάλη απόσταση και χάσμα από τη βάση του εργατικού κόσμου, των νέων ανθρώπων και όσων αντιλαμβάνονται πως το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να διαμορφώσει μια Νέα Αντίληψη τόσο για την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας, όσο και για την εκπροσώπηση που απαιτεί στα νέα και διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα ο κόσμος της εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. είναι ο δημοκρατικός, κινηματικός και προοδευτικός πόλος έκφρασης που επιδιώκει να συσπειρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που ενστερνίζονται τη Νέα Αντίληψη για το συνδικαλιστικό κίνημα. Όλες εκείνες τις δυνάμεις που έχουν σταθερό προοδευτικό προσανατολισμό για τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, εργασιακά, ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια σφαίρα. Όλες εκείνες τις δυνάμεις που υιοθετούν τον ακηδεμόνευτο χαρακτήρα της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης.

Η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε  είναι η συνδικαλιστική δύναμη του ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου και των ευρύτερων συγκλίσεων και συνεργασιών με προοδευτικό πρόσημο που θα στοχεύουν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σήμερα:

 

 • Αποκαθήλωση του παλιού και χρεοκοπημένου συνδικαλισμού που παγιώθηκε με λογικές πελατειακού συστήματος, ατομικών εξυπηρετήσεων και κομματικών σκοπιμοτήτων.
 • Συγκροτημένο μέτωπο που θα βρίσκεται απέναντι από τις δυνάμεις εκείνες που υιοθετούν φανερά ή κρυφά τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην εκπαίδευση, στην οικονομία και συνολικά ως το μοντέλο εφαρμογής γενικότερων κατευθύνσεων.
 • Αποκαθήλωση της λογικής της στείρας άρνησης, του δογματικού «όχι σε όλα» χωρίς διάλογο, του άγονου ανταγωνισμού μεταξύ συνδικαλιστικών δυνάμεων για το μέτρημα «αγωνιστικότητας» και «επαναστατικότητας».
 • Συγκροτημένο μέτωπο απέναντι σε ρητορικές που υποβόσκουν βαθιές συντηρητικές αντιλήψεις και καλλιεργούν φοβικά σύνδρομα σε ευρύτερα κοινωνικά θέματα.
 • Δημοκρατικό και προοδευτικό μέτωπο που θα διαθέτει ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων και θέσεων για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη Δημόσια Εκπαίδευση και τον Εκπαιδευτικό.
 • Δημοκρατικό και προοδευτικό μέτωπο που θα ενεργοποιεί τη βάση του εκπαιδευτικού κινήματος με στόχο την υλοποίηση των διαχρονικών αιτημάτων του Κλάδου μας, την ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου και θα υπηρετεί πιστά τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
 • Σε κεντρικό επίπεδο (ΔΟΕ-ΑΔΕΔΥ) για οποιοδήποτε μορφής συνεργασίας τα τοπικά σχήματα, που ανήκουν στο δυναμικό της ΑΕΕΚΕ, θα ενημερώνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 μήνες) και κατόπιν διαδικασίας ψηφοφορίας, από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των τοπικών μας σχημάτων και των εκπροσώπων μας στα κεντρικά όργανα, θα αποφασίζεται, πλειοψηφικά, εάν θα υλοποιηθούν και μέσα σε ποιο πλαίσιο οι εκάστοτε προτάσεις συνεργασίας.

Οι συνεργασίες είναι απαραίτητο να συγκροτούν ένα ευρύτερο μέτωπο συνεργασίας με συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων σχημάτων-συλλογικοτήτων-παρατάξεων και όχι μονοσήμαντου πολιτικό-συνδικαλιστικού προσανατολισμού.

Η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε.:

 • Συγκροτήθηκε για να υπηρετήσει το ακηδεμόνευτο-ακομμάτιστο συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μακριά από τις παλιές και χρεοκοπημένες λογικές των αλληλεξαρτήσεων και των κομματικών φέουδων. Η ΑΕΕΚΕ επιδιώκει σταθερά και αταλάντευτα την αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος και την ενότητα του Κλάδου για τη διεκδίκηση των διαχρονικών μας αιτημάτων.
 • Αποτελεί τον κύριο εκφραστή του ευρύτερου προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου στο επίπεδο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχοντας ενεργά στα θεσμικά όργανα, εντός και εκτός χώρας (σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο), και τις κινηματικές διαδικασίες του Κλάδου. Η ΑΕΕΚΕ αποτελεί το βασικό πόλο που δύναται να ενώνει συνδικαλιστικές κινήσεις και σχήματα με προοδευτικά και ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά για την υπεράσπιση της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης, τη διεκδίκηση των πάγιων αιτημάτων του Κλάδου και τη διαρκή αναγνώριση του επιστημονικού και κοινωνικού ρόλου του Εκπαιδευτικού μέσα στην κοινωνία.
 • Αποτελεί τη δημοκρατική συνδικαλιστική δύναμη, όπου οι προτάσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον Εκπαιδευτικό, το Δημόσιο Σχολείο και συνολικά την ελληνική κοινωνία διαμορφώνονται με ανοιχτές διαδικασίες «από τα κάτω». Ο διάλογος, η σύνθεση απόψεων με προοδευτικό πρόσημο, ο αγωνιστικός και ευρωπαϊκός προσανατολισμός καθώς και η απουσία φοβικών συνδρόμων για έκφραση και θέση σε όλα τα ζητήματα αποτελούν σημεία αναφοράς της ΑΕΕΚΕ.
 • Παλεύει και αγωνίζεται με βασικό πρόταγμα την υπεράσπιση της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης, δηλαδή του δεκατετράχρονου εκπαιδευτικού σχεδιασμού με κύριους άξονες το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο και τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.
 • Αγωνίζεται για ένα δημόσιο, ανοιχτό, δημοκρατικό, σύγχρονο, πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό σχολείο που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, δίχως καμία εξαίρεση.
 • Βρίσκεται απέναντι στη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση της Εκπαίδευσης που κυριαρχεί στις περισσότερες χώρες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της επικράτησης της «ασύδοτης» ελεύθερης αγοράς, των συνεπειών του καπιταλιστικού συστήματος σε παγκόσμια κλίμακα και των συμπιέσεων που ασκούνται από οικονομικά και επιχειρηματικά κέντρα για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας παρεχόμενης εκπαίδευσης προς όφελος της κερδοφορίας των λίγων.
 • Τοποθετείται απέναντι στη συντηρητική δεξιά και ακροδεξιά ρητορική που επενδύει σε φοβικά και μισαλλόδοξα αισθήματα, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενός κλειστού, παρωχημένου και κατηχητικού τύπου σχολείου και αντίστοιχης κοινωνίας.

Δε συμβαδίζει με τη συνδικαλιστική πρακτική του «αριστερού» απομονωτισμού και των «αριστερίστικων» μονοδιάστατων προσεγγίσεων στα ζητήματα της Εκπαίδευσης. Ο διαρκής ανταγωνισμός μάλιστα μεταξύ συνδικαλιστικών δυνάμεων για την επικράτηση του ενός ή του άλλου «μαγαζιού» εκφράζει μια βαθιά συντήρηση που δεν αγγίζει τις ανάγκες και τα θέλω του εκπαιδευτικού κινήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλτε μας το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο.

Αποστολή...

Copyright © 2018 Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι Χρήσης - Προσωπικό Απόρρητο - Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Εσωτερική Παραγωγή

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;