Η νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων! Απαιτούνται αλλαγές και βελτιώσεις στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας!