Σχετικά με την εγκύκλιο για το “υποχρεωτικό” 30ωρο