«Σχετικά με το προτεινόμενο σύστημα διορισμού και προσλήψεων αναπληρωτών»